Kongre Takvimi

Önemli Günler

Son özet gönderim tarihi

10 Aralık 2020

Ödeme ve Kayıt

5-12 Aralık 2020

Kongre programı yayın tarihi

15 Aralık 2020

Son tam metin gönderim tarihi (kongre kitabında yayın için)

20 Aralık 2020

ISBN'li kongre tam metin kitabı yayını

25 Aralık 2020

Son tam metin gönderim tarihi (uluslararası kitap  için) 

20 Aralık 2020

Son tam metin gönderim tarihi (dergilerde makale yayın için)

20 Aralık 2020

Editörlü kitaplar ve dergi yayın tarihleri

28 Aralık 2020

MEDICAL SCIENCES
EDUCATION
TECHNOLOGY
SOCIAL SCINECES
FOOD
TOURISM
Show More

3. Uluslararası Covid-19 Çalışmaları Kongresi, 25-27 Aralık 2020,  Ankara, Türkiye