KONGRE KİTABINDA YAYIN

Özet ve tam metinleriniz ayrı ISBN'ye sahip iki farklı kitapta yayınlanacaktır

Kitap yayın tarihleri 25 Aralık 2020

MEDICAL SCIENCES
EDUCATION
TECHNOLOGY
SOCIAL SCINECES
FOOD
TOURISM
Show More

3. Uluslararası Covid-19 Çalışmaları Kongresi, 25-27 Aralık 2020,  Ankara, Türkiye