YAYIN SÜRECİ

Kongremiz katılımcıları için üç yayın alternatifi sunmaktayız

1- Özet ve tam metinleriniz ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır. Bu yayın kongre ücretine dahildir

2- Dileyen katılımcıların tam metinleri makale olarak uluslararası indeksli ve hakemli dergilerde yayınlanacaktır. Bunun için dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırladığınız makalenizi ilgili dergiye doğrudan göndermeniz/sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Dergiler kongre katılımcılarımız için 20 USD'lik özel fiyat uygulayacaklardır

3- Dileyen katılımcılarımızın tam metinleri İKSAD Uluslararsı Yayınevi tarafından çıkarılacak olan COVİD-19 kitaplarında bölüm olarak yayınlanabilecektir. İKSAD Yayınevi YÖK ve ÜAK'ın tüm kritelerlerini karşılayan 7 yıllık bir yayınevidir.

MEDICAL SCIENCES
EDUCATION
TECHNOLOGY
SOCIAL SCINECES
FOOD
TOURISM
Show More

3. Uluslararası Covid-19 Çalışmaları Kongresi, 25-27 Aralık 2020,  Ankara, Türkiye